Jag arbetar med att ta fram radikalt människocentrerad teknologi. Prosociala system som respekterar integritet, är såväl socialt som ekologiskt hållbara och underlättar tilltro och samarbete mellan människor.

Jag har en blogg som består av delar av den loggbok jag fört över mina efterforskningar rörande konstruktion av intelligenta maskiner, en samlingssida för alternativ till så kallad smart teknologi: osmart.nu och en sida: kod.arvidmarklund.se där jag beskriver de digitala prototyper jag utvecklar.

För närvarande förbereder jag även ett avhandlingsarbete inom området. Mer information om det följer i samband med sjösättning.

 
#ProsocialTeknologi #Blogg #Maskinintelligens #Prototyper #Forskning